SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - 52 Međunarodno savetovanje iz Livarstva Portorož 2012 12-14 Septembar,2012
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

52 Međunarodno savetovanje iz Livarstva Portorož 2012 12-14 Septembar,2012

Srpsko livacko drustvo

Na 52 Međunarodnom savetovanju iz Livarstva,održanom u Portorožu,Slovenija ,aktivno su učestvovali i predstavnici iz Srbije (sl.1-6).Predsednik SLD-a prof.Dr Srđan Marković bio je član organizacionog odbora savetovanja,a izložio je i rad,sa naslovom:

Efekat upotrebe nisko-frekventnog elektromagnetnog polja na produkciju i svojstva polu konti livene aluminijumske legure 6060

Rad je inače deo istraživanja u okviru međunarodnog Eureka projekta E!6735 koji se odvija u saradnji TMF-a, Univerzitet u Beogradu, Eling-Loznica(takođe član SLD-a), Univ.u Ljubljani, Impol-Slovenska Bistrica, Deral-Brescia. Prezentacija ovog rada može se videti ovde.

Prezentacija rada objavljenog u časopisu Practical Metallography Examination of the Microstructure and Properties of Low-Frequency Electromagnetic Casting 6060 Aluminum Alloy Billets and Bars može se preuzeti ovde.

Drugi učesnik iz Srbije sa radom bila je Dr Nada Talijan, IHTM-Beograd.Naslov rada je:

Procesiranje,svojstva i primena savremenih materijala za elektro kontakte

Galeriju fotografija sa savetovanja možete pogledati ovde.