SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Seminar "Metalurgija i Integrisana Dozvola"
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Seminar "Metalurgija i Integrisana Dozvola"

Srpsko Livačko Društvo, u saradnji sa navedenim institucijama bilo je jedan od organizatora seminara pod nazivom: "Metalurgija i Integrisana Dozvola", održanog 8 Decembra 2011. u Beogradu. Prof Dr Srdjan Marković, predsednik Društva, održao je predavanje pod nazivom "Najbolje dostupne tehnike za livnice - ograničenja i mogućnosti".

Program seminara dat je u prilogu.

Šire o seminaru sa pregledom prezentacije možete naći na sajtu: www.metalurgija.org.rs