SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Klipovi za motore SUS
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Klipovi za motore SUS

Srpsko livacko drustvo

Autor: mr Srećko Manasijević
Izdavač: LOLA Institut, Beograd
Finansira: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije
Cena knjige: 700 din
Kako nabaviti knjigu?
Uplatom navedenog iznosa na žiro račun: 200-413112745-38 Poštanska štedionica
Detaljnije informacije na mail: sreckoman@ptt.rs ili 064/1200-885

Detaljno o knjizi možete videti ovde.