SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Promocija knjige "Umetničko livenje "
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Promocija knjige "Umetničko livenje "

Srpsko livacko drustvo

U izdanju SLD-a izašlo je drugo izdanje knjige "Umetničko livenje", autora S. Marković, V. Radovanović, Z. Kamberović.

Knjiga je urađena u B5 formatu, u tvrdom povezu i sastoji se od 205 strana, 159 slika od kojih je većina u boji, 11 tabela i dva priloga.

Knjiga se može nabaviti uplatom na tekući račun SLD-a. Cena knjige je 2000,00 din.